ComplexHouse
ComplexHouse
Producenci
Alpol
Zapytaj eksperta

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skorzystaj z możliwości zadania pytania bezpośrednio ekspertowi firmy. Gwarantujemy odpowiedź na Twoje pytanie w ciągu klilku dni.

ALPOL - System hydroizolacji Hydro Plus T

ALPOL - System hydroizolacji Hydro Plus T

Izolacja przeciwwilgociowa tarasów i balkonów przy użyciu systemu hydroizolacji ALPOL HYDRO PLUS T

Warstwy wykończeniowe tarasów i balkonów narażone są na szczególnie trudne i zmienne warunki eksploatacji. W zimie ich powierzchnie poddawane są działaniu temperatury sięgającej minus 30°C.  Latem, wskutek intensywnego nasłonecznienia, mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 70°C, a jednocześnie w nocy lub z powodu opadów atmosferycznych schładzać do temperatury około 10°C. Dodatkową przyczyną naprężeń termicznych, występujących szczególnie w przypadku tarasu, są różnice temperatur pomiędzy jego wierzchnią i spodnią częścią. Tak skrajne różnice temperatur, w których pracują warstwy użytkowe powodują, że na skutek rozszerzalności liniowej materiałów, dochodzi do znacznych, cyklicznych odkształceń i zmian ich wymiarów, które mogą skutkować powstawaniem zarysowań i szczelin, a w konsekwencji utratą szczelności izolacji przeciwwilgociowej. Tarasy i balkony poddawane są intensywnemu oddziaływaniu wód opadowych, a zimą także śniegu i lodu. Z tego powodu każda, nawet najmniejsza utrata szczelności skutkuje migracją wody w głąb konstrukcji, co szybko potęguje problemy i często doprowadza do poważnych, trudnych do usunięcia i kosztownych w naprawie uszkodzeń. W przypadku tarasów usytuowanych nad pomieszczeniami mieszkalnymi mamy wtedy często do czynienia z zawilgoceniem i uszkodzeniami ścian i tynków wewnętrznych, utratą izolacyjności cieplnej oraz pojawieniem się korozji biologicznej w postaci alg grzybów i pleśni. Wszystko to powoduje, że wyjątkowa dbałość o prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie hydroizolacji tarasów i balkonów, dla każdego inwestora, projektanta i wykonawcy powinna być działaniem oczywistym. Wielu inwestorów i wykonawców przekonało się już, że na systemie hydroizolacji nie warto oszczędzać, ponieważ koszty i uciążliwość późniejszych napraw zawsze wielokrotnie przekraczają pozornie osiągnięte oszczędności. 

 
Przeznaczenie i budowa Systemu Hydroizolacji Alpol Hydro Plus T
 
System Alpol Hydro Plus T przeznaczony jest do kompleksowego wykonywania warstw okładzinowych i hydroizolacji na tarasach, balkonach i loggiach w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym oraz w budynkach użyteczności publicznej. Układ warstw i szczegóły rozwiązań systemu uzależnione są od rodzaju zabezpieczanej konstrukcji. Przykładowy układ warstw dla najczęściej stosowanych rozwiązań, tzn. tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym, balkonu na płycie wspornikowej i tarasu na gruncie przedstawia rysunek nr 1 (A,B,C).
 
 
Warstwa izolacyjno-przesuwna umożliwia niezależną pracę warstw będących w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Warstwa ta pełni również rolę dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej. Wykonana jest najczęściej z papy termozgrzewalnej.
Warstwa izolacji termicznej stanowi zabezpieczenie pomieszczeń znajdujących się pod tarasem lub loggią przed utratą ciepła oraz likwidacja mostków termicznych w miejscach mocowania balkonów i loggii. Warstwę termoizolacyjną można wykonać ze styropianu ekstrudowanego lub ze styropianu EPS 100-038 (FS 20). Jeśli jest wykonana ze styropianu EPS 100-038, zaleca się zabezpieczyć ją od góry przed uszkodzeniami mechanicznymi folią polietylenową o grubości co najmniej 0,15 mm.
Warstwa dociskowa tworzy stabilne podłoże pod warstwę okładzinową, oraz chroni warstwę izolacyjno-przesuwną i warstwy izolacji termicznej. Warstwa dociskowa jest również elementem przenoszącym obciążenia wynikające z użytkowania i rozszerzalności termicznej powierzchni tarasu lub balkonu. Warstwę dociskową zaleca się wykonać z posadzki podkładowej Alpol AP 400 lub zaprawy wyrównawczej Alpol AZ 135. Grubość warstwy dociskowej powinna wynosić co najmniej 4 cm.
Warstwa izolacji podpłytowej jest główną warstwą izolacji i zabezpiecza przed możliwością przesiąkania wilgoci i wody opadowej do niższych warstw tarasu a jednocześnie uniemożliwia przemieszczanie się ewentualnej wilgoci z podłoża pod płytki okładziny, co mogłaby spowodować uszkodzenia mrozowe (spękania lub odspojenia płytek). W systemie Alpol Hydro Plus T izolacja podpłytowa wykonywana jest przy użyciu zaprawy wodoszczelnej Alpol AH 752.
Warstwa okładzinowa zabezpiecza wszystkie niżej położone warstwy przed wpływem warunków zewnętrznych, zapewnia własności użytkowe i estetyczne. Najczęściej warstwę tę wykonuje się z płytek ceramicznych. Należy stosować płytki mrozoodporne o niskiej nasiąkliwości, np. płytki gresowe oraz elastyczne, systemowe kleje i spoiny.
 
Poszczególne warstwy systemu ALPOL HYDRO PLUS T zbudowane są z wzajemnie kompatybilnych produktów, w skład których wchodzą:
Grunt krzemianowo-polimerowy ALPOL AG 707 – przeznaczony do gruntowania podłoża pod hydroizolację.
Zaprawa wodoszczelna ALPOL AH 752 – stanowiąca właściwą warstwę hydroizolacji podpłytowej ,
Elastyczne kleje do okładzin:
Kleje do gresu - szybkowiążący ALPOL AK 512 oraz elastyczny ALPOL AK 515, 
Klej do płytek elastyczny ALPOL AK 513,
Klej do marmuru elastyczny biały ALPOL AK 514, 
Kleje upłynnione szybkowiążące - cienkowarstwowy ALPOL AK 516 oraz średniowarstwowy ALPOL AK 517
Nanoklej do klinkieru ALPOL AK 518
Spoiny elastyczne z grupy ALPOL ELITE AS E
Elementy pomocnicze takie jak mankiety, taśmy i narożniki uszczelniające, sznur dylatacyjny, membrany drenażowe, listwy oraz profile wykończeniowe i krawędziowe.
Schemat systemu Alpol Hydro Plus T z układem warstw i wyszczególnieniem materiałów przedstawia rysunek nr 2.
 
Warstwa izolacji podpłytkowej
 
Decydujące znaczenie dla skuteczności działania całego systemu ma prawidłowe wykonanie warstwy hydroizolacji podpłytowej oraz jej właściwe wykończenie w obrębie połączenia ze ścianami budynku, w obrębie krawędzi tarasu oraz w styku z innymi newralgicznymi elementami takimi jak np. dylatacje czy słupki balustrad. Przykładowe rozwiązania szczegółów podstawowych połączeń pokazują rysunki  3 i 4.
 
 
Powierzchnia warstwy dociskowej, na której wykonywana będzie hydroizolacja z zaprawy uszczelniającej ALPOL AH 752 powinna być całkowicie związana i sucha. Co najmniej trzy godziny przed wykonaniem hydroizolacji, podłoże należy pomalować guntem krzemianowo-polimerowym ALPOL AG 707. Wykonanie hydroizolacji rozpoczyna się od uszczelnienia styków ze ścianami przy użyciu taśmy uszczelniającej ALPOL T1 i narożników ALPOL N2 zatopionych w zaprawie uszczelniającej AH 752, oraz wykonania w podobny sposób uszczelnienia w obrębie słupków balustrad , krawędzi tarasu (połączenia z listwą krawędziową ALPOL LKR) i ewentualnych dylatacji.
 
 
 
Następnie na całej powierzchni przy użyciu zaprawy AH 752 wykonuje się właściwą warstwę hydroizolacji. Pierwszą warstwę należy nakładać za pomocą szczotki malarskiej dokładnie wcierając masę izolacyjną w podłoże.
 
 
Drugą warstwę należy nałożyć po wyschnięciu pierwszej (po minimum 6 godzinach) przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej starając się uzyskać równą, gładką powierzchnię.
 
 
Warstwa okładzinowa
 
Do wykonywania warstwy okładzinowej można przystąpić po 24 godzinach od nałożenia zaprawy Alpol AH 752. Klej nakładany jest na podłoże za pomocą kielni lub pacy, a następnie równomiernie rozprowadzamy stalową pacą zębatą.
 
 
Do klejenia płytek zaleca się stosować upłynnione kleje szybkowiążące: cienkowarstwowy Alpol AK 516 lub średniowarstwowy Alpol AK 517. Dzięki półpłynnej konsystencji tych klejów, płytka przylega całą swoją powierzchnią do podłoża i nie powstają pod nią pustki powietrzne, co skutecznie ogranicza niebezpieczeństwo gromadzenia się wody w przestrzeni podpłytowej. W przypadku użycia klejów o zwykłej konsystencji, takich jak Alpol AK 512, 513, 514, 515 lub nanoklej do klinkieru Alpol AK 518, należy przyklejać płytki „metodą kombinowaną”, która polega na nakładaniu kleju zarówno na podłoże jak i na stronę montażową płytki.
 
Do wypełnienia fug pomiędzy płytkami zaleca się zastosowanie elastycznej cementowej zaprawy do spoinowania Alpol ELITE AS E50-69 lub wodoszczelnej zaprawy epoksydowej Alpol AH 760. 
 
Przedstawiona wersja systemu jest jednym z najprostszych rozwiązań. W przypadku dużych lub skomplikowanych i wymagających tarasów, mogą być stosowane bardziej złożone rozwiązania, wykorzystujące np. membrany drenażowe, których zadaniem jest odprowadzanie ewentualnej wilgoci spod okładziny. Prawidłowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i warstw okładzinowych na tarasach i balkonach wymaga specjalistycznej wiedzy i dużego doświadczenia, dlatego warto skorzystać z usług doświadczonego wykonawcy, najlepiej posiadającego certyfikat firmy Alpol gwarantujący odpowiednie kwalifikacje. Szczegółowe informacje dotyczące budowy i wykonywania poszczególnych etapów systemu, zawiera Instrukcja Wykonawcza „SYSTEM HYDROIZOLACJI ALPOL HYDRO PLUS T” dostępna u dystrybutorów Alpol oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.alpol.pl. Na stronie internetowej można znaleźć także rysunki techniczne przedstawiające przykładowe rozwiązania.
autor: Alpol
źródło: Alpol
Oceń:
Podziel się:
ComplexHouse
Zobacz także
Jak urządzić łazienkę w stylu minimalistycznym?

Jak urządzić łazienkę w stylu minimalistycznym?

Mieszkanie urządzone w stylu minimalistycznym to przede wszystkim prostota, ład, porządek i harmonia. Nie ma tutaj miejsca na przepych, szalone połączenia kolorystyczne, czy awangardowe bogato zdobione meble. Przestrzeń jest urządzona elegancko i z klasą, ale dosyć ascetycznie. Minimalistyczne wnętrza doskonale wpisują się na przykład w styl industrialny. Nawet jeśli nie planujemy urządzania całego mieszania w duchu minimalizmu, warto zastanowić się nad minimalistycznym wystrojem łazienki, zwłaszcza jeśli jest ona niewielka. Dzięki prostym, praktycznym rozwiązaniom zyskamy sporo miejsca i zmieścimy wszystkie niezbędne sprzęty oraz akcesoria łazienkowe. Sprawdź, jak urządzić łazienkę w stylu minimalistycznym.

Jak poradzić sobie z wilgocią w łazience

Jak poradzić sobie z wilgocią w łazience

We współczesnych mieszkaniach, szczególnie w budynkach wielorodzinnych (ale i w starszych jednorodzinnych) wilgoć w łazience jest sporym problemem. Jej nadmiar osiada na ścianach, a z czasem może powodować rozwój grzybów i pleśni, które mają negatywny wpływ na nasze zdrowie. Wiele osób zupełnie nie wie, jak radzić sobie z nadmierną wilgotnością w łazience, a sposób jest bardzo prosty.

Wybieramy kabinę prysznicową - najważniejsze porady

Wybieramy kabinę prysznicową - najważniejsze porady

We współczesnym wystroju łazienki czy salonu kąpielowego kabina prysznicowa stała się bardzo ważnym elementem wyposażenia . Kabiny prysznicowe zostały stworzone jako alternatywa dla wanny i dedykowane były na początku do małych łazienek.

Urządzamy mieszkanie dla singla

Urządzamy mieszkanie dla singla

Przy wchodzeniu w dorosłość i stawianiu pierwszych kroków ku stabilizacji, zaczynamy szukać własnego „M”. Często jeszcze bez zobowiązań i planów, decydujemy się na wybór kawalerki jako pierwszej, całkowicie swojej przestrzeni. Jak urządzić ją praktycznie i oryginalnie, jeśli ogranicza nas metraż?

Temperatura komfortu i bezpieczeństwa – zawór kątowy z termostatem SCHELL

Temperatura komfortu i bezpieczeństwa – zawór kątowy z termostatem SCHELL

Starannie zaprojektowana instalacja powinna nie tylko dostarczać najwyższego komfortu użytkowania, lecz także zapewniać bezpieczeństwo.

Krok po kroku
Układanie glazury

Układanie glazury

Piękne płytki to ozdoba każdej ściany...

Montaż płyt gipsowo-kartonowych

Montaż płyt gipsowo-kartonowych

Montaż ścian z płyt kartonowo-gipsowych jest łatwy. Zobacz sam ...

Reklama
Tralbet - dekoracyjne płyty betonowe
Reklama
Tralbet - dekoracyjne płyty betonowe
Galerie & filmy
Montaż dekoracyjnych płyt betonowych - Tralbet.pl
Montaż dekoracyjnych płyt betonowych - Tralbet.pl

Prezentacja montażu dekoracyjnych płyt betonowych na ścianie w kilku prostych krokach.

Montaż systemu kominowego CJ Blok
Montaż systemu kominowego CJ Blok

Film instruktażowy dotyczący montażu systemu kominowego ceramicznego suchy standard SKC-C (s) CJ Blok

Poradnik-montaż podłogi deska barlinecka
Poradnik-montaż podłogi deska barlinecka

Film instruktażowy pokazujący montaż deski trójwarstwowej na swojej podłodze. System bezklejowy tzw. pływający na zamki typu click. Lub przyklejane do podłoża za pomocą kleju. Dodatkowo pokazane jest jak montować listwy dylatacyjne, listwy przypodłogowe, jak pielęgnować podłogę i jak o nią dbać. Również jak zamontować na ogrzewaniu podłogowym. Zapraszamy do zapoznania się jak montować deskę barlinecką by nasza podłoga była idealna.

Instalacja ogrzewania podłogowego
Instalacja ogrzewania podłogowego

Instalacja ogrzewania podłogowego wyposażona w termostatyczną grupę mieszającą GM40 oraz rozdzielacz RZP wyposażony w: przepływomierze, by-pass bezpieczeństwa oraz głowice termoelektryczne połączone z regulatorem temperatury firmy FERRO.

Amica okap kuchenny - seria produktów OTS625I
Amica okap kuchenny - seria produktów OTS625I

Amica okap kuchenny - seria produktów OTS625I

Znajdź firmę
branża
województwo
miasto
nazwa firmy